Ayo Sampaikan Aspirasi, Sempurnakan Konstitusi !

Harapan dan kehendak masyarakat, daerah dan lembaga negara yang disampaikan kepada MPR RI atas Undang-Undang Dasar dan pelaksanaannya sebagai bahan pengkajian sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar dan pelaksanaannya.

Representasi

Siapa yang Anda wakili ?